ดวงรายปักษ์ (1-15 มิถุนายน 2560) ...

ต้องดูดวงรายปักษ์สำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์-เสาร์ ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2560     ...

May 31st, 2017 /

Read More

ดวงรายปักษ์ (16-31 พฤษภาคม 2560) ...

ต้องดูดวงรายปักษ์สำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์-เสาร์ ประจำวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560     ...

May 15th, 2017 /

Read More

ดวงรายปักษ์ (1-15 พฤษภาคม 2560) ...

ต้องดูดวงรายปักษ์สำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์-เสาร์ ประจำวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560     ...

May 3rd, 2017 /

Read More

ดวงรายปักษ์ (16-30 เมษายน 2560) ...

ต้องดูดวงรายปักษ์สำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์-เสาร์ ประจำวันที่ 16-30 เมษายน 2560     ...

April 15th, 2017 /

Read More

ดวงรายปักษ์ (1-15 เมษายน 2560) ...

ต้องดูดวงรายปักษ์สำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์-เสาร์ ประจำวันที่ 1-15 เมษายน 2560     ...

March 31st, 2017 /

Read More

ดวงรายปักษ์ (1-15 มีนาคม 2560) ...

ต้องดูดวงรายปักษ์สำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์-เสาร์ ประจำวันที่ 1-15 มีนาคม 2560     ...

March 1st, 2017 /

Read More

ดวงรายปักษ์ (15-28 กุมภาพันธ์ 2560) ...

ต้องดูดวงรายปักษ์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์-เสาร์ ประจำวันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2560   ...

February 16th, 2017 /

Read More

ดวงรายปักษ์ (1-15 กุมภาพันธ์ 2560) ...

ต้องดูดวงรายปักษ์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์-เสาร์ ประจำวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2560   ...

January 31st, 2017 /

Read More

ดวงรายปักษ์ (16 – 31 มกราคม 2560) ...

ต้องดูดวงรายปักษ์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์-เสาร์ ประจำวันที่ 16-31 มกราคม 2560   &nb...

January 14th, 2017 /

Read More

ดวงรายปักษ์ (1 – 15 มกราคม 2560) ...

ต้องดูดวงรายปักษ์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์-เสาร์ ประจำวันที่ 1-15 มกราคม 2560   &nbs...

December 31st, 2016 /

Read More