ดวงรายปักษ์ (1-15 มีนาคม 2560) ...

ต้องดูดวงรายปักษ์สำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์-เสาร์ ประจำวันที่ 1-15 มีนาคม 2560     ...

March 1st, 2017 /

Read More

ดวงรายปักษ์ (15-28 กุมภาพันธ์ 2560) ...

ต้องดูดวงรายปักษ์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์-เสาร์ ประจำวันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2560   ...

February 16th, 2017 /

Read More

ดวงรายปักษ์ (1-15 กุมภาพันธ์ 2560) ...

ต้องดูดวงรายปักษ์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์-เสาร์ ประจำวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2560   ...

January 31st, 2017 /

Read More

ดวงรายปักษ์ (16 – 31 มกราคม 2560) ...

ต้องดูดวงรายปักษ์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์-เสาร์ ประจำวันที่ 16-31 มกราคม 2560   &nb...

January 14th, 2017 /

Read More

ดวงรายปักษ์ (1 – 15 มกราคม 2560) ...

ต้องดูดวงรายปักษ์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์-เสาร์ ประจำวันที่ 1-15 มกราคม 2560   &nbs...

December 31st, 2016 /

Read More

ดวงรายปักษ์ (16 – 31 ธันวาคม 2559) ...

ต้องดูดวงรายปักษ์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์-เสาร์ ประจำวันที่ 16-31 ธันวาคม 2559   &n...

December 15th, 2016 /

Read More

ดวงรายปักษ์ (1-15 ธันวาคม 2559) ...

ต้องดูดวงรายปักษ์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์-เสาร์ ประจำวันที่ 1-15 ธันวาคม 2559   &nb...

November 30th, 2016 /

Read More

ดวงรายปักษ์ (16-30 พฤศจิกายน 2559) ...

ต้องดูดวงรายปักษ์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์-เสาร์ ประจำวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2559   ...

November 16th, 2016 /

Read More

ดวงรายปักษ์ (1-15 พฤศจิกายน 2559) ...

ต้องดูดวงรายปักษ์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์-เสาร์ ประจำวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2559 คนวันอาทิตย...

November 1st, 2016 /

Read More

ดวงรายปักษ์ (16-31 ตุลาคม 2559) ...

ต้องดูดวงรายปักษ์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์-เสาร์ ประจำวันที่ 16-31 ตุลาคม 2559 คนวันอาทิตย์ ...

October 20th, 2016 /

Read More